Σε περίπτωση που δεν θέτε να έρθετε ή εάν θέτε να επικοινωνήσετε με τον Ζάκη, υπάρχουν οι παρακάτω τρόποι:
 
Τηλέφωνο Σπίτι:  01-8018780
Τηλέφωνο Δουλειά:  01-6143972
Τηλέφωνο Κινητό: 0944-698086
Τηλέφωνο Ναύπλιο:     0752-91346
email: depian@party.gr

 

© 1996-2001 Οικογένεια Ζαχαρία Ντε Πιάν, zakis@depian.com, 01-8018780, 094-4698086