Σοφότεροι από τις άλλες χρονιές γιορτάζουμε:

Τα 35 (μισά του 70) χρόνια του Ζάκη

Τα 6 (πολύ sexy) χρόνια του ζεύγους Αμαλία-Ζάκη

Την αύξηση από το 1997 του Ελληνικού πληθυσμού κατά 2 άτομα για τα οποία φέρουμε αποκλειστικά την ευθύνη

© 1996-2001 Οικογένεια Ζαχαρία Ντε Πιάν, zakis@depian.com, 01-8018780, 094-4698086