Αρχίζει η οργάνωση

Επισκέφτηκα σήμερα τον ΚΡΙΝΟ. Θέλει πολύ δουλειά ακόμα αλλά είμαι αισιόδοξος και θα τα προλάβουμε όλα.

One Response to “Αρχίζει η οργάνωση”

  1. Paulo De Pian Says:

    Hi, my family De Pian - Brasil